Curt Borgenstam, leg. psykolog

Är utbildad ingenjör, har arbetat som distriktschef på SKANDIA och under sjutton år som klinisk psykolog med bl. a. personlighetsutredningar, psykoterapi, handledning och utbildning Har varit lärare i psykologi på läkarlinjen och undervisat / handlett på kurser i kommunikation för yrkesverksamma läkare Är sedan femton år verksam som konsult med huvudsaklig inriktning på grupputveckling, chef- och ledarutveckling, effektiv kommunikation, handledning och urval.